Regulamin promocji "Przyjdź i zgarnij rabat w showroomie DKwadrat"

REGULAMIN PROMOCJI:

PRZYJDŹ I ZGARNIJ RABAT W SHOWROOMIE DKWADRAT

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie “PRZYJDŹ I ZGARNIJ RABAT W SHOWROOMIE DKWADRAT”, zwanej dalej „Promocją”, jest D2 Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, NIP: 113-28-18-554, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest zebranie, jak największej liczby osób w showroomie Organizatora w dniu obowiązującej Promocji oraz wzrost sprzedaży produktów, które wchodzą w skład asortymentu sprzedawanego w ramach oferty handlowej Organizatora.
 3. Czas trwania Promocji - 25.05.2017 (czwartek), godz. 18:00.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób fizycznych i prawnych, które wyrażą chęć wzięcia w niej udziału.
 2. Udział w Promocji i podanie związanych z nią danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz skorzystania z przysługujących mu praw, uczestnik powinien w czasie jej trwania spełnić jednocześnie poniższe warunki:

              3.1. Przyjść do showroom’u DKWADRAT w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308

                     w dn. 25.05.2017 r. o godz. 18:00.

              3.2. Zameldować się na fanpage’u Organizatora (https://www.facebook.com/DKwadrat)

                     w dniu 25.05.2017 r. o godz. 18:00.

  3.3. Dokonać zakupów w showroomie DKWADRAT w Warszawie

         przy ul. Grochowskiej 306/308 w dniu obowiązywania Promocji.

         

 

4.            Wykonanie czynności wymienionych w §2 pkt. 3.1., 3.2., 3.3. stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania klienta, jako uczestnika Promocji.

5.            Promocja polega na udzieleniu rabatu uczestnikom biorącym udział w Promocji.

6.            Wysokość rabatu, jaki zostanie udzielony uczestnikom zależy od ilości osób, które wezmą udział w Promocji i spełnią wymienione wyżej warunki.

7.            Jeśli warunki wymienione w §2 pkt. 3.1., 3.2., 3.3. zostaną spełnione i w dn. 25.05.2017 r. o godz. 18:00 w showroomie DKWADRAT przy ul. Grochowskiej 306/308 w Warszawie pojawi się:

a.            10 - 24 osób - uczestnicy będą mogli skorzystać z 15% rabatu na zakupy

b.            25 - 39 osób - uczestnicy będą mogli skorzystać z 25% rabatu na zakupy

c.             40 osób i więcej - uczestnicy będą mogli skorzystać z 30% rabatu na zakupy

8.            Wszystkim uczestnikom Promocji, po jednoczesnym spełnieniu wszystkich powyższych warunków, przysługuje prawo do skorzystania z rabatu na zakupy w showroomie DKWADRAT w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306/308 w dn. 25.05.2017 o godz. 18:00.

9.            Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki nie zostaną jednocześnie spełnione i nie pojawi się min. 10 osób w dniu i porze promocji, uczestnicy będą mogli dokonać zakupów w regularnych cenach zawartych w ofercie Organizatora.

 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Produkty zakupione podczas Promocji nie podlegają zwrotowi.
 2. Reklamacje produktów zakupionych w ramach Promocji będą rozpatrywane tak, jak standardowe reklamacje realizowane poza Promocją, czyli wg ogólnych zasad przyjętych przez Organizatora.

 §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w showroomie DKWADRAT w Warszawie                  przy ul. Grochowskiej 306/308 w dn. 25.05.2017 o godz. 18:00.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
 3. Promocja nie obejmuje produktów outletowych.
 4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana. Pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
pixelpixelpixelpixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel